Доставка - Разград

Телефони за поръчка - 084/62 11 06  GSM:0887381018

Доставката за град Разград е - 1 лев. до 60 минути.

За селата до 10 км. - 5 лева. до 120 минути.

За адреси до 20 км. - 10 лева . 180 минути.